Healing_me

To projekt zrodzony z pasji, wiedzy i chęci wspierania innych

Healing_me to pasja.

To głębokie poczucie wewnętrznej relacji ze zdrowiem, równowagą i dobrym samopoczuciem.

To rozumienie Natury w jej prostocie i przywracanie równowagi w rytm jej zasad .

         Człowiek choruje nie dlatego, że zabrakło mu leków, ale dlatego, że pewne mechanizmy zostały zaburzone. Dlatego poprzez holistyczną pracę z drugim człowiekiem, nastawioną na źródła dolegliwości oraz czynne zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny, konsekwentnie i bezkompromisowo toruje się droga do zdrowia.

         Healing_me:

- to idea dochodzenia do przyczyn i pracy z organizmem z kilku poziomów jednocześnie - by założenia wstępne były trafne a efekty terapii maksymalne;

- to zainicjowane samoleczenie - by organizm aktywował swoje własne zasoby naprawcze, których niedobór doprowadził wcześniej do choroby:

- to praca nastawiona na świadomość i relacje - ponieważ właściwe rozumienie procesów zachodzących w ciele, umożliwia ich wizualizację i świadome prowadzenie psychiki w kierunku zdrowia.

- to  klawiterapia, irydologia, medycyna funkcjonalna i.. wiele innych..