top of page

Klawiterapia / Clavitherapy 

me
pl

Klawiterapia   Ferdynand Barbasiewicz

Klawiterapia to aktywowanie przewodnictwa nerwowego poprzez punktową stymulację skóry za pomocą klawików.

Podczas zabiegu uciskane są punkty na meridianach w określonej sekwencji, jak  również punty poza meridianami, punkty na uchu, a także dłoń, czaszka, słupy boczne rdzenia kręgowego  oraz tzw. nowe punkty - według obserwacji autora metody dr Ferdynanda Barbasiewicza. 

Podczas stymulacji głównym kryterium i wyznacznikiem pracy  jest ból spowodowany dysfunkcją w danym miejscu.

Sekwencja punktów, jest każdorazowo inna, indywidualna dla każdego schorzenia, autor opisał 1100 algorytmów postępowania w różnych jednostkach chorobowych.

uk

Clavitherapy   Ferdynand Barbasiewicz

Claviterapy is the activation of nervous conduction through point stimulation of the skin using small clavicles.

During the procedure, points on meridians are pressed in a specific sequence, as well as points outside the meridians, points on the ear, as well as the hand, skull, lateral columns of the spinal cord, and so-called new points - according to the observations of the author of the method PhD Ferdynand Barbasiewicz.

During stimulation, the main sign is the pain caused by dysfunction in a specific location.

The sequence of points is always different, individual for each condition. The author has described 1100 algorithms of procedures for various diseases.

Sam zabieg klawiterapii rozpoczynamy od obserwacji postawy ciała, szczegółowego wywiadu dotyczącego dolegliwości, samopoczucia chorego, historii choroby, oceny skóry, obecności znamion, itd.

Pierwsze spotkanie jest kluczowe, ponieważ nadaje główny tor dalszego działania - zajmuje ok 3 h - w zależności od kondycji zdrowotnej i reakcji chorego.

Każdy kolejny zabieg przebiega sprawniej- wszystko zależy od stanu zdrowia osoby.

​W kwestii ilości zabiegów do wykonania - to zależy od dolegliwości, z którą pracujemy.

Autor metody wskazuje na minimum 7 dni do 2 tygodni w cięższych chorobach, natmiast w zaburzenia  układu ruchu wystarczy kilka dni.

Stymulacja polega na dotykaniu punktów na skórze - z lekkim uciskiem na granicy bólu.

Zabieg wykonuje się w pozycji stojącej/siedzącej.

Z racji że punkty do stymulacji są rozsiane po całym ciele - przygotowaniem do zabiegu jest lekki strój np biustonosz i krótkie spodenki.

The clavitherapy procedure commences with an assessment of body posture and an in-depth interview regarding symptoms, medical history, skin evaluation, and the presence of moles, among other factors.

The initial session is pivotal as it establishes the primary course for subsequent actions, lasting approximately 3 hours depending on the patient's health condition and reaction.

Subsequent treatments tend to be more effective, contingent upon the individual's health status. The number of sessions needed varies based on the specific dysfunction being addressed. The method's author recommends a minimum duration of 7 days to 2 weeks for more severe diseases, but for the skeleto-muscular problems, it is ok to do the stimulation for several days only.

Stimulation involves applying light pressure to points on the skin bordering on the pain threshold. The procedure is conducted with the patient in a standing or sitting position.

Given that stimulation points are distributed across the body, patients should wear light clothing, such as a bra and short shorts, in preparation for the treatment.

bottom of page