top of page

Klawiterapia   F. Barbasiewicz

Klawiterapia to aktywowanie przewodnictwa nerwowego poprzez punktową stymulację skóry za pomocą klawików.

Podczas zabiegu uciskane są punkty na meridianach w określonej sekwencji, jak  również punty poza meridianami, punkty na uchu, a także dłoń, czaszka, słupy boczne rdzenia kręgowego  oraz tzw. nowe punkty - według obserwacji autora metody dr Ferdynanda Barbasiewicza. 

Podczas stymulacji głównym kryterium i wyznacznikiem pracy z pacjentem jest ból spowodowany dysfunkcją w danym miejscu.

Sekwencja punktów, jest każdorazowo inna, indywidualna dla każdego schorzenia, autor opisał 1100 algorytmów postępowania w różnych jednostkach chorobowych.

Sam zabieg klawiterapii rozpoczynamy od obserwacji postawy ciała, szczegółowego wywiadu dotyczącego dolegliwości, samopoczucia chorego, historii choroby, oceny skóry, obecności znamion, itd.

Pierwsze spotkanie jest kluczowe, ponieważ nadaje główny tor dalszego działania - zajmuje ok 2-3 h - w zależności od kondycji zdrowotnej i reakcji chorego.

Każdy kolejny zabieg przebiega sprawniej- wszystko zależy od stanu zdrowia osoby.

W kwestii ilości zabiegów do wykonania - to zależy od dolegliwości, z którą pracujemy - czasem są to 2 - 3 dni a czasem 2 tygodnie.

Stymulacja polega na dotykaniu punktów na skórze - z lekkim uciskiem na granicy bólu.

bottom of page