top of page

Medycyna Chińska

        Tradycyjna medycyna chińska (TCM) to holistyczne podejście do diagnozowania oraz leczenia i zapobiegania chorobom. Identyfikuje wzorce dysharmonii w układzie energetycznym i stosując połączone terapie - stara się leczyć całą osobę i ustalić pierwotną przyczynę problemów.

To najstarszy system medyczny na świecie i jest wciąż powszechnie praktykowany na całym świecie.

Tradycyjna medycyna chińska niewiele się zmieniła na przestrzeni wieków. 

Jej podstawowa koncepcja polega na tym, że życiowa siła, zwana Qi, przepływa przez ciało. Choroby są efektem działania zmiennych sił: przeciwnych i komplementarnych, które składają się na Qi. Siły te nazywają się yin i yang.

Starożytni Chińczycy wierzyli, że ludzie są mikrokosmosem większego otaczającego wszechświata i są połączeni z naturą oraz podlegają jej siłom. Kluczem jest równowaga między zdrowiem a chorobą. Terapia TCM ma na celu przywrócenie tej równowagi poprzez właściwe dla danej osoby prowadzenie. 

Uważa się, że aby odzyskać równowagę, niezbędna jest równowaga między wewnętrznymi narządami ciała a zewnętrznymi elementami ziemi, ognia, wody, drewna i metalu.

 

Medycyna chińska obejmuje dziedziny takie jak:

  • Akupunktura

  • Moksa - inaczej przyżeganie

  • Bańki 

  • Masaż

  • Leki ziołowe

  • Ćwiczenia ruchowe i koncentracyjne (takie jak tai chi)

Spośród wszystkich wymienionych powyżej elementów terapii z medycyny chińskiej najważniejsza jest koncepcja pracy według obiegu 5 elementów.

Obieg energetyczny według TCM bowiem, skutecznie obrazuje zależności funkcjonalne i przyczyny chorób, jeszcze zanim pojawi się choroba w ciele.

Przez kanały zwane meridianami wnikają do organizmu czynniki zewnętrzne: zimno, ciepło, wiatr, wilgoć, suchość, ogień, które w rozregulowanym ustroju doprowadzają do dysfunkcji.

Pracując z syndromami - pracujemy holistycznie na  poziomie przyczyn dolegliwości.

We wspomaganiu organizmu, w celu odzyskania równowagi uwzględniam - dietetykę oraz ziołolecznictwo chińskie.

Dieta wg medycyny chińskiej, opiera się głównie na energetyce pożywienia i informacji jaką dany produkt - poprzez smak i temperaturę, wnosi do ustroju człowieka np. produkty słodkie -Yang wnoszą ciepło i ogrzewają organy, produkty słone -Yin wychładzają np stany zapalne, produkty ostre-Ogień będą aktywowały stan zapalny ale tez ogrzewały przewlekłe zimno, a produkty śluzotwórcze - będą inicjowały choroby przewlekłe  i łagodziły suchość itd. 

Na podobnej zasadzie - będą również działać zioła, które mają swoją temperaturę, ośrodek działania oraz kierunek - rozpraszając czynnik chorobotwórczy na powierzchnię, ściągając go do środka lub na zewnątrz, rozpraszając zimno, uwalniając od wiatru, wysuszając, ocieplając itd  

bottom of page