top of page

Odżywianie

          Odpowiednie żywienie jest kluczowe w całym procesie wspomagania zdrowia. Właściwe odżywianie usprawnia działanie całego organizmu, odciąża przeciążone organy, poprawia metabolizm i samopoczucie.
     Dobrej jakości żywność jest jak mocne paliwo dla naszego organizmu, ponieważ od właściwie dobranego pożywienia wszystko się tak na prawdę zaczyna.
Żadna terapia nie przyniesie rezultatów jeśli dieta nie jest odpowiednia.
Bardzo ważne jest by osoba poddana takiej terapii, zmieniła podejście do odżywiania - dzięki czemu wypracowuje trwały i solidny fundament na przyszłość.
 
 
Ułożenie odpowiedniego planu żywieniowego wiąże się ze ścisłą współpracą między terapeutą a pacjentem.
Po wstępnym szczegółowym wywiadzie, pacjent jest proszony o wypełnienie ankiety - kwestionariusza personalnego, który jest niezbędnym elementem procesu.
Kwestionariusz zawiera liczne pytania dotyczące stylu życia, aktywności fizycznej w tym tzw. spontanicznej aktywności jak i sportowej sensu stricte, odżywiania, odpoczynku, preferencji żywieniowych, czasu snu, rodzaju pracy itd.. a także  dane liczbowe do wyliczeń wartości macro wraz z  pomiarami postępów.
Na podstawie wypełnionego kwestionariusza tworzony jest plan żywieniowy. 
 
Formy planu żywieniowego - w zależności od preferencji osoby:
- jako maksymalnie elastyczna forma dobierania posiłków i ich komponowania 
- lub jako sztywny plan działania do wdrożenia w życie.
         Osoba pracująca nad zmianą nawyków żywieniowych często, w trakcie realizacji planu, ma liczne wątpliwości czy zapytania, które rodzą się w trakcie - jest to absolutnie zrozumiałe i wymaga wsparcia ze strony terapeuty.
Podczas realizowania planu konieczny jest też cotygodniowy raport - by ocenić czy wszystko przebiega według założeń i w razie jakichkolwiek problemów - zawsze niezbędna jest modyfikacja planu działania.
Celem planu żywienia jest nauczyć i pokazać osobie, z którą współpracuję odmienne podejście do odżywiania by po 6 tyg. sama potrafiła kontynuować plan bez potrzeby wsparcia z zewnątrz.

Podczas ustalania takiej diety, niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza bazującego na informacjach odnośnie spożywanych posiłków, ich jakości, ilości, czasu snu, odpoczynku, treningu , preferencjach żywieniowych oraz wszelkich uwagach dotyczących przyszłego planu.

      

bottom of page