top of page

Oferta / Offer

 Hipnoterapia - 5 fazowa (6 sesji) - podświadomoś + nadświadomoś / Hypnotherapy - 5-phase (6 sessions) - subconscious + superconscious

 THL w stanie Ultra wysokim (hipnoza) - poziom podświadomości / THL in Ultra High state (hypnosis) - subconscious level

 Hipnoza - dowolna 1 sesja, lub LBL (life between life) - życie między wcieleniami / Hypnosis - any 1 session or LBL (Life Between Life)

 Klawiterapia (stacjonarnie) / Clavitherapy (in-person)

 Irydologia kliniczna + zalecenia / Clinical Iridology + recommendations

 Detoksykacja Josef Jonas (stacjonarnie) / Detoxification Josef Jonas (in-person)

 Tylko Suplementaja + zalecenia ​z wynikami badań krwi (online) / Supplementation only + recommendations with blood test results (online)

  • Raport na emaila £150 / Email report £150

  • Spotkanie na Skype/Zoom (1,5h) £100 / Skype/Zoom meeting (1.5 hours) £100

Ustawienie planu żywienia na podstawie wyników badań / Setting up a nutrition plan based on blood test results

Konsultacja ogólna / General consultation

  • Rozmowa telefoniczna ok 1h - £50 / Phone conversation approximately 1 hour - £50

Esencje kwiatowe dr'a Bacha / Bach Flower Essences

bottom of page