top of page

Polityka prywatności strony Healing_me

pod adresem www.aureladaktera.com

Wersja obwiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

     Drogi Użytkowniku!

Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z moich usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez moją stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania bloga Healing_me pod adresem www.aureladaktera.com, które Administrator zbiera podczas kontaktu z klientami, w celu umawiania i realizowania wizyt, organizacji potencjalnych szkoleń, konsultacji czy wysyłania subskrypcji.

 

     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem Danych Osobowych i jednocześnie właścicielem/autorem bloga/strony Healing_me pod adresem www.aureladaktera.com jest: Aurela Daktera – zamieszkała w Deepcar, Stocksbridge w Wielkiej Brytanii, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

     DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania usług konsultacji, wizyt, terapii, szkoleń czy subskrypcji, a w szczególności założenia przez Administratora karty historii choroby, wysłania wiadomości email/sms z przypomnieniem o wizycie, czy też wystawienia rachunku za usługę.

Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora Danych.

Za dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane do celów marketingowych.

Zgodę taką możesz w każdej chwili wycofać korzystając z formularza kontaktowego.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

 

     Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez okres korzystania z usług Administratora oraz przechowywane nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym klient przestał korzystać z usług.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie.

 

     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do świadczonych usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora - dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

 

     Wymóg podania danych

Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne

Podanie danych w celu realizacji usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona, a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

W trakcie zapisów na terapie, konsultacje proszę o następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu, adres email oraz w przypadku terapii wszelkie dane zawarte w kwestionariuszu.

 

     Do jakich odbiorców przekazywane są dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony Healing_me pod adresem www.aureladaktera.com – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

     Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

     Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownikom strony przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

-prawo dostępu do danych klienta, w tym uzyskania kopii danych,

-prawo żądania sprostowania danych,

-prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane - klienci mogą dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

-prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

     PLIKI COOKIES "CIASTECZKA"

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez użytkowników komputera na dysk twardy za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia danej strony. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

Pliki cookies umożliwiają takie działanie strony, do jakich obecnie są przyzwyczajeni użytkownicy.

Blog/strona Healing_me pod adresem www.aureladaktera.com wykorzystuje cookies zewnętrzne do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics.

Gromadzone informacje są wykorzystywane jedynie dla potrzeb statystycznych, analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania.

Usuwanie plików cookies

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn.zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Internet Explorer: W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie. https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

 

Mozilla Firefox: Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox. będzie używał ustawień użytkownika. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka. http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

​Google Chrome: Trzeba kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

​Opera: Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane, o ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka. http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

​Safari: W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie. http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

     W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązana jestem do opublikowania poniższego oświadczenia:

Informacje zamieszczone i udostępnione na blogu/stronie Healing_me pod adresem www.aureladaktera.com nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Wszelkie treści zawarte na blogu/stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na blogu/stronie informacji.

Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość bloga/strony Healing_me pod adresem www.aureladaktera.com jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Administratora, który jest jednocześnie ich Autorem.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Kontaktować się możesz przez formularz kontaktowy zamieszczony na blogu/stronie – z adnotacją w tytule „Polityka prywatności".

bottom of page