Alergia inwazyjnaAlergia tzw. Inwazyjna...

Czynnik z wewnątrz - np alergia pokarmowa

Wrażliwość pogodowa