Alergia inwazyjnaAlergia tzw. Inwazyjna...

Czynnik z wewnątrz - np alergia pokarmowa

Wrażliwość pogodowa

© 2019 by Healing_me

Kontakt - Aurela Daktera, 07776119975, Sheffield (South Yorkshire)