top of page

B12 a zawał i płytka miażdżycowa w tętnicachOsoby z niską zawartością witaminy B12 mają zwiększone ryzyko śmiertelnego zawału serca i udaru. Relacja między homocysteiną, B-12 a płytką miażdżycową tętnicy szyjnej – wskazuje na odpowiedni poziom witaminy B12, która obniża poziom homocysteiny, co obniża złogi w tętnicach.

Przeprowadzono badanie W badaniu wzięło udział 421 osób, których średni wiek wynosił 66 lat. Oceniano witaminę B12, poziom homocysteiny oraz stopień blaszki w tętnicach szyjnych (za pomocą USG).

Wyniki Siedemdziesięciu trzech pacjentów (17%) miało niedobór witaminy B12 ze znacznym podwyższeniem homocysteiny.

Ponadto, co najważniejsze, blaszka miażdżycowa była istotnie większa w grupie pacjentów z niedoborem witaminy B12.

Podsumowując, niski poziom witaminy B12 we krwi jest ważną przyczyną podwyższonego poziomu homocysteiny i zwiększonej powierzchni blaszki miażdżycowej.

źródło

Kwok T, Chook P, Qiao M, Tam L, Poon YK, Ahuja AT, Woo J, Celermajer DS, Woo KS., Vitamin B-12 supplementation improves arterial function in vegetarians with subnormal vitamin B-12 status. J Nutr Health Aging. 2012;16(6):569-73.


Robertson J, Iemolo F, Stabler SP, Allen RH, Spence JD. Vitamin B12, homocysteine and carotid plaque in the era of folic acid fortification of enriched cereal grain products. CMAJ. 2005 Jun 7;172(12):1569-73.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

留言


bottom of page