Ciąża irydologiaCiąża

- Prawe oko...

- Godz 5:00

- Twardówka oka

- Naczynie w kształcie lekkiego haka...

=

Płeć dzie