Ciąża irydologiaCiąża

- Prawe oko...

- Godz 5:00

- Twardówka oka

- Naczynie w kształcie lekkiego haka...

=

Płeć dziecka - dziewczynka

© 2019 by Healing_me

Kontakt - Aurela Daktera, 07776119975, Sheffield (South Yorkshire)