top of page

Cieśń kanału nadgarstka - funkcjonalnieChirurg dr John Ellis:

- …’witamina B6 usuwa większość zespołów cieśni nadgarstka, a inni klinicyści to potwierdzili.’


- Składnik odżywczy to B6 a raczej aktywna biologicznie forma P5P - 5'-fosforanem pirydoksalu. Normalna dawka 5'-fosforanu pirydoksalu na zespół cieśni nadgarstka to witamina B6 50 mg 3 razy dziennie - przez miesiąc lub dwa, aby odwrócić ten stan. Jeśli brak wyników – należy wziąć pod uwagę fakt, że B6 wymaga odpowiedniego poziomu cynku - Niedobór cynku hamuje konwersję B6 do jej aktywnej formy. B6 jest bezużyteczna, dopóki niedobór cynku nie zostanie skorygowany. Należy również pamiętać o sprawdzaniu niskiego poziomu fosfatazy alkalicznej (<70) - poziomy poniżej 70 są zwykle skorelowane z niedoborem cynku. Ponadto plastik (bisfenol) lub ftalany powodują ukryte niedobory cynku, które z kolei mogą wpływać na użyteczność witaminy B6. Dodatkowo częstą przyczyną niepowodzenia prostych i dotychczas skutecznych terapii jest wysoki poziom ukrytych metali ciężkich, które wszyscy mamy - rtęć, arsen, ołów, kadm i aluminium to jedne z najczęściej występujących metali ciężkich w każdym z nas. Znajdują się na enzymach, powodując wydalanie minerałów potrzebnych do normalnego funkcjonowania. Dopiero gdy zgromadzimy wystarczająco dużo ich w organizmie - objawy pojawią się w miejscu najsłabszym w ciele, np. nadgarstek.

Zatem podczas pracy z pacjentami cierpiącymi na zespół cieśni nadgarstka i rozważenie wykorzystania formy P5P witaminy B6.

Jeśli po miesiącu brak rezultatów – należy wziąć pod uwagę niedobór cynku, nagromadzenie bisfenolu, ftalanów oraz toksyczność metali ciężkich.Folkers K, et al, Biochemical evidence for a deficiency of vitamin B6 in the carpal tunnel syndrome based on a cross-over clinical study, Proc Nat Acad Sci USA 75: 3410-12, 1978

Ellis JM, et al, Response of vitamin B6 deficiency and the carpal tunnel syndrome to pyridoxine, Proc Nat Acad Sci USA 79: 7494-98, 1982

Analysts J. M., Treatment of carpal tunnel syndrome with vitamin B6, South Med J , 80:882-84, 1987

Ellis JM, et al, Clinical aspects of treatment of carpal tunnel syndrome with vitamin B6, Ann New York Acad Sci, 585:302-20, 1990

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

bottom of page