top of page

Czekolada bogata w polifenole może zmniejszyć nasilenie objawów zespołu chronicznego zmęczenia

Czekolada jest bogata we flawonoidy, które, jak wykazano, są korzystne w różnych stanach, w tym w chorobach układu krążenia i raku.

Wpływ czekolady bogatej w polifenole u pacjentów z zespołem chronicznego zmęczenia (CFS) nie był wcześniej badany. Metody:

Przeprowadzono randomizowane kliniczne badanie krzyżowe z podwójnie ślepą próbą porównujące miazgę kakaową / czekoladę bogatą w polifenole (HCL / PR) z symulowaną czekoladą izokaloryczną (bez miazgi kakaowej / o niskiej zawartości polifenoli (CLF / LP)) pod względem zmęczenia i funkcji podstawowych u pacjentów z zespołem chronicznego zmęczenia.

Do badania włączono pacjentów z CFS, u których stwierdzono silne zmęczenie wynoszące co najmniej 10 z 11 w skali zmęczenia Chalder. Pacjenci przyjmowali przez 8 tygodni czekoladę z polifenolami w postaci HCL / PR lub CLF / LP, z 2-tygodniowym okresem bez pożywania czekolady, po którym następowało 8 tygodni interwencji z inną czekoladą. Wyniki:

Do badania włączono 10 osób.

Wynik w skali zmęczenia Chaldera poprawił się znacząco po 8 tygodniach leczenia czekoladą z polifenolami HCL / PR, ale pogorszyło się to znacznie, gdy badanym podano symulowaną izokaloryczną czekoladę (CLF / CP).

Funkcja pozostałe oceniana w skali London Handicap, również uległy znacznej poprawie po grupie HCL / PR i pogorszyły się po izokalorycznej czekoladzie.

Podobnie, wynik Hospital Anxiety and Depression również poprawił się po grupie HCL / PR, ale pogorszył się po CLF / CP. Średnia waga ciała badanych pozostała niezmieniona przez cały czas trwania badania. Wniosek:

Badanie to sugeruje, że czekolada z polifenolami HCL / PR może złagodzić objawy u osób z zespołem chronicznego zmęczenia.Spożywanie likieru o wysokiej zawartości kakao, czyli czekolady bogatej w fenol, 45g dziennie przez 8 tygodni wykazało, że działa to korzystne w poprawie zmęczenia. Porównując to z konsumpcją zwykłej czekolady o niskiej zwartości polifenoli, która nie wykazała danych efektów.•W osobnym badaniu stwierdzono, że kakao bogate we flawonol w napojach o stężeniu około 520 mg i prawie 1000 mg w porównaniu z grupami kontrolnymi w podwójnie ślepej próbie - przeprowadzono różne oceny, w tym test psychomotoryczny i miary sprawności poznawczej.

- najwyższa dawka flawonoli kakaowych przyniosła największe korzyści nastroju i sprawności psychomotorycznej

- wykazano, te flawonoidy okazały się być bardzo korzystne dla układu sercowo-naczyniowego i również funkcji immunologicznej


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3001690/

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

Comments


bottom of page