Domowy test na candidę


Rano po wstaniu z łóżka zbierz trochę śliny w ustach.