Gady nie słyszą wysokich tonów

Aktualizacja: 30 wrz 2020

Jeśli zobaczysz krokodyla na swojej drodze - należy głośno zasygnalizować to wysokim tonem ,,,,,

Krokodyl tego nie usłyszy - ponieważ jego kosteczki słuchowe nie są oddzielone i mięsień strzemiączkowy nie jest aktywny.... przez to wysokie tony nie zostaną wyłapane - w przeciwieństwie do niskich tonów.

© 2019 by Healing_me

Kontakt - Aurela Daktera, 07776119975, Sheffield (South Yorkshire)