Gady nie słyszą wysokich tonów

Zaktualizowano: 30 wrz 2020

Jeśli zobaczysz krokodyla na swojej drodze - należy głośno zasygnalizować to wysokim tonem ,,,,,

Krokodyl tego nie usłyszy - ponieważ jego kosteczki słuchowe nie są oddzielone i mięsień strzemiączkowy nie jest aktywny.... przez to wysokie tony nie zostaną wyłapane - w przeciwieństwie do niskich tonów.