Inozytol na depresję
Inozytol jest prostym prekursorem poliolu w systemie drugiego ważnego przekaźnika ważnego w mózgu - glutaminianu. Stwierdzono zmniejszenie inozytolu w płynie mózgowo-rdzeniowym w przypadku depresji.


Przeprowadzono podwójnie ślepą próbę kontrolną - 12 g inozytolu dziennie u 28 pacjentów z depresją przez 4 tygodnie.

Otrzymano znaczącą ogólną korzyść dla inozytolu w porównaniu z placebo - w 4 tygodniu w Skali Depresji Hamiltona.