top of page

Inozytol na depresję
Inozytol jest prostym prekursorem poliolu w systemie drugiego ważnego przekaźnika ważnego w mózgu - glutaminianu. Stwierdzono zmniejszenie inozytolu w płynie mózgowo-rdzeniowym w przypadku depresji.


Przeprowadzono podwójnie ślepą próbę kontrolną - 12 g inozytolu dziennie u 28 pacjentów z depresją przez 4 tygodnie.

Otrzymano znaczącą ogólną korzyść dla inozytolu w porównaniu z placebo - w 4 tygodniu w Skali Depresji Hamiltona.

Nie odnotowano żadnych zmian w hematologii, czynności nerek ani wątroby.


Ponieważ wiele leków przeciwdepresyjnych jest skutecznych w leczeniu lęku napadowego, 21 pacjentów z lękiem napadowym z lub bez agorafobii ukończyło 4-tygodniowe badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo,

z randomizacją, w którym podawano inozytol 12 g dziennie.

Częstość i nasilenie ataków paniki oraz nasilenie agorafobii znacznie spadły w przypadku inozytolu w porównaniu z placebo.

Skutki uboczne były minimalne. Ponieważ inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mają korzystny wpływ na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), a inozytol odwraca odczulanie receptorów serotoniny, 13stu pacjentów z OCD ukończyło podwójnie ślepą próbę kontrolną z 18 g inozytolu lub placebo przez 6 tygodni każdy.


Inozytol znacząco zmniejszył wyniki objawów OCD w porównaniu z placebo. Kontrolowana podwójnie ślepa próba krzyżowa z 12 g inozytolu dziennie przez miesiąc u 12stu pacjentów ze schizofrenią anergiczną nie wykazała żadnych korzystnych efektów.


U jedenastu pacjentów z chorobą Alzheimera przeprowadzono podwójnie ślepą próbę krzyżową 6 g inozytolu dziennie w porównaniu z glukozą przez jeden miesiąc, z wyraźnie znaczącymi efektami terapeutycznymi.


Stwierdzono, że leki przeciwdepresyjne łagodzą zaburzenia koncentracji uwagi (ADH) z objawami nadpobudliwości. Badano doustny inozytol u dzieci z ADDH metodą podwójnie ślepej próby, z kontrolą placebo. Jedenaście dzieci w średnim wieku 8,9 +/- 3,6 lat zostało włączonych do ośmiotygodniowego badania inozytolu lub placebo w dawce 200 mg / kg masy ciała. Wyniki wskazują na tendencję do nasilania się zespołu po zastosowaniu inozytolu w porównaniu z placebo.


Ostatnie badania sugerują, że inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny są pomocne przynajmniej w niektórych objawach autyzmu. Jednak kontrolowana podwójnie ślepa próba krzyżowa inozytolu 200 mg / kg dziennie nie wykazała korzyści u dziewięciorga dzieci z autyzmem. Stwierdzono, że agoniści cholinergiczni łagodzą zaburzenia pamięci wywołane terapią elektrowstrząsami (ECT).Wyniki te sugerują, że inozytol ma działanie terapeutyczne w spektrum chorób odpowiadających na selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, w tym depresji, paniki i nie jest korzystny w schizofrenii, chorobie Alzheimera ADDH, autyzmie lub zaburzeniach poznawczych.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

bottom of page