Jak podnieść neuroprzekaźnik GABA (w sytuacji lęku)

Zwiększenie GABA

Aby osoba mogła uzyskać jakąkolwiek korzyść terapeutyczną z GABA'y, musiałby zażywać co najmniej około 15 000 mg dziennie, a to zaporowe koszty i dawki.

Na szczęście istnieją naturalne środki, które przekraczają barierę krew mózg i działają w celu zwiększenia aktywności GABA lub naśladowania GABA.

Pomocna jest również redukcja ekscytotoksyczności glutaminianu.


  • Tauryna