Jak wykonać zdjęcie tęczówki do odczytu w warunkach domowych?


Obok zdjęcie wykonane techniką 'domową'.