Jeśli chcesz lepiej się skupić, musisz się dobrze wyspaćJeśli chcesz lepiej się skupić, musisz się dobrze wyspać.