top of page

Już nie biegam ultra...

Kto pamięta to zdjęcie ? minęło troche czasu.. – potrzebowałam tego czasu tak bardzo... by poukładać sobie pewne rzeczy od nowa...

Dziś fb przypomniał mi się zdjęciem i weszła mi refleksa... Kiedyś robiłam dużo sportu – dzisiaj robie inaczej. Mineło 2,5 roku, 30 miesiący, x ... dni:P, które były mi niezbędne by złapać dystans do tego co mnie otacza.

Nie ma tu porównywania wyników, nie ma pogoni za ideałem, nie ma nadwyrężania organizmu ponad granice tolerancji.

Jest inaczej. Dziś wiem, że nie jest mi ta pogoń do niego potrzebna.

Zawsze istnieje granica – granica możliwości, granica tolerancji, granica rozsądku. Sport jest świetny i jest też potrzebny !!

Uwielbiam ruch, ćwiczenia fizyczne i poczucie rozluźnienia po treningu. Dlatego nadal biegam, nadal, ćwiczę, nadal się rozluźniam – to co się zmieniło?

Zmieniła się perspektywa - teraz jest luz, komfort, stabilizacja i większa świadomość.

Nie oszukuj się przy tym, że spacer z psem, czy sporzątanie domu w biegu, czy zabawa z dziećmi wystarczy by pobudzić Twój metabolizm i dać Ci równowagę - do równowagi potrzeba czegoś więcej. Tu chodzi też o intencje w jakiej to robisz... _________________________

Who remembers this photo : P It’s been a while ... - I needed this so much ... to put some thoughts together ...

Today fb has reminded me of some 'time' in my life and I got a reflection when I saw the photo ... I used to do a lot of sport - I'm doing this different today. It was 2.5 years, 30 months, x ... days, which was necessary for me to get a distance to everything what surrounds me.

There is no comparison of results, there is no pursuit for perfection, there is no strain of the body beyond the limits of tolerance. Now it is different. Today I know that I don’t need it. There is always a limit - the limit of possibilities, the limit of tolerance, and the limit of rationality. Sport is great and it is needed for health!!

I love the constant movement, physical exercises and the feeling of comfortable balance after each workout. I still run, I still train, and I keep balancing myself - so what has changed? The perspective has changed.

Don’t be fooled that walking the dog or cleaning your home in a rush or playing with kids will be sufficient to stimulate your metabolism and give you the balance - to keep the balance -something more is needed. Everything is about intentions………….Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

Comments


bottom of page