top of page

MitochondriaMitochondria z racji swoich funkcji  nazywane są często: ,,elektrowniami” naszych komórek. Są one organellami niezbędnymi do metabolizmu komórki. Generują około 95% energii komórkowej. Od nich w dużej mierze  zależy kondycja naszych komórek, a od kondycji  komórek kondycja całego organizmu. Mitochondria decydują o życiu i śmierci komórki.


Największym ,,wrogiem” mitochondriów są wolne rodniki. Powstają one w każdej żywej  komórce, w procesie wytwarzania energii  i odgrywają istotną rolę w procesach biologicznych zachodzących w organizmie ludzkim. Z jednej strony są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania komórek, z drugiej – mogą być bardzo szkodliwe. Powodują bowiem uszkodzenia makrocząsteczek biologicznych w wyniku nieprawidłowego przebiegu procesów utleniania i powstanie stresu oksydacyjnego.


Skutkuje to osłabieniem mitochondriów, uszkodzeniem białek i enzymów niezbędnych w wielu  procesach metabolicznych, a także zagrożeniem chromosomów, będących nośnikami informacji genetycznych. W konsekwencji zostają uszkodzone organy i tkanki mające wysokie zapotrzebowanie energetyczne, jak np. serce, nerki, wątroba, centralny układ nerwowy, narządy wewnętrzne, jak oraz muskulatura szkieletu, oczy, skóra, a także układ endokrynny.


Wskaźnikami utraty sprawnych mitochondriów są osłabienie pamięci, zmniejszona wydolność, koncentracja,  zmniejszona  zdolność widzenia, osłabienie zmysłu powonienia i słuchu oraz zmniejszona elastyczność kości i skóry.


W celu ochrony midochondriów, a w ramach medycyny mitochondrialnej stosuje się niezbędne do życia substancje, które natura wykształciła sama w toku ewolucji. Są one konieczne we wszystkich procesach wytwarzania energii w organizmie, utrzymania płynności błon komórkowych, aktywności enzymów i obrony przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. Substancje te przy wysokim stopniu czystości są bardzo dobrze przyswajalne i bezpieczne.


Należą do nich:

koenzym Q10witaminy (witaminy: B2, B3, B12, D3 i C)enzymy obronne: SOD (dysmutaza nadtlenowa), GPX (peroksydaza glutationowa) i KAT (katalaza).kwasy tłuszczowe Omega-3magnezpierwiastki śladowe (selen, cynk, chrom, mangan)


Stosowanie tych substancji daje ogromne możliwości w profilaktyce i terapii wielu chorób.

Za początek medycyny mitochondrialnej uznaje się rok 1850, w którym to po raz pierwszy opisano mitochondria oraz ich rolę w procesach produkcji energii wewnątrz komórkowej. W 1962 roku prof. Rolf Luft, uważany za ojca medycyny mitochondrialnej udowodnił, że zaburzenia funkcji mitochondriów mogą zostać nabyte na skutek wielu negatywnych czynników, takich jak: stres, uboczne działanie leków, substancje chemiczne, zanieczyszczenie środowiska, złe nawyki żywieniowe itd.


Od tej pory również wiadomo, że liczne, trudne do zdiagnozowania dolegliwości, procesy starcze, przewlekłe choroby degeneracyjne, zespoły chronicznego zmęczenia i inne negatywne procesy zaczynają się w mitochondriach.


Medycyna mitochondrialna daje nieograniczone możliwości biorąc pod uwagę, że niemal wszystkie choroby mają podłoże zapalne, a proces zapalny ma swój początek w mitochondrium, stosowanie substancji mitochondrialnych ma niepodważalne znaczenie dla prawidłowego przebiegu wszystkich procesów życiowych organizmu.

Najistotniejszym zadaniem mitochondriów jest zaopatrywanie całego naszego organizmu w niezbędną do życia energię. Podczas produkcji energii powstają wolne rodniki, które częściowo wykorzystują nasz układ immunologiczny do obrony przed patogenami.


Jednak w przypadku zbyt dużego stężenia tych związków może dojść do uszkodzenia struktury samych mitochondriów.


Prowadzi to powstania nieodwracalnego deficytu bioenergetycznego który w największym stopniu wpływa negatywnie na te narządy, które mają największe zapotrzebowanie na energię: serce, wątrobę trzustkę , układ nerwowy i mięśniowy.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

Comments


bottom of page