Niealkoholowe stłuszczenie wątroby


Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest niezależnie związane z upośledzeniem funkcji poznawczych.


Niealkoholowe stłuszczenie wątroby to ogólny termin określający szereg schorzeń wątroby dotykających ludzi, którzy piją mało lub wcale nie piją alkoholu. Główną cechą jest zbyt duża ilość tłuszczu przechowywanego w komórkach wątroby.


Demencja i stłuszczenie wątroby - to dwa częste schorzenia, które mają wspólne podstawowe czynniki ryzyka, głównie w dziedzinie