top of page

Niedobory żywieniowe kwasu foliowego a występowanie dysplazji szyjki macicySprawdzenie hipotezy, że niedobory żywieniowe wpływają na występowanie dysplazji szyjki macicy u młodych kobiet.


Przebadano łącznie 726 pacjentów, uzyskując 294 przypadki dysplazji i 170 grup kontrolnych określonych na podstawie współistniejących dowodów cytologicznych i kolposkopowych.


Wyniki:

Liczba partnerów seksualnych, poród, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych oraz zakażenie HPV-16 były istotnie związane z dysplazją szyjki macicy.

Poziomy składników odżywczych w osoczu na ogół nie były związane z ryzykiem.

Jednak poziom kwasu foliowego w krwinkach czerwonych na poziomie 660 nmol/L lub niższym oddziaływał z infekcją HPV-16.

Skorygowany iloraz szans dla HPV-16 wynosił 1,1 wśród kobiet z poziomem kwasu foliowego powyżej 660 nmol/l, ale 5,1 wśród kobiet z niższymi poziomami.


Wnioski:

Niski poziom kwasu foliowego w krwinkach czerwonych nasila działanie innych czynników ryzyka dysplazji szyjki macicy, a w szczególności zakażenia HPV-16.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

bottom of page