Niedokrwienie w L piersi
Kolor żółty – lewa pierś i obecne słabsze ukrwienie rejonów gruczołu w postaci zaznaczonego fragmentu obręczy z niedokrwienia – ciemny niebieski kolor.

Kolor czerwony – 2 ciemniejsze rejony - Niewydolność układu limfatycznego - brak mechanizmu obronnego w danych miejscach – możliwe torbiele, początki guza – konieczna weryfikacja i potencjalne wykluczenie

Kolor zielony – kryza odsuwająca się od zaburzonego narządu – osłabiona stymulacja nerwowa miejsca

<