OddechStoisz na szycie I oddychasz pełną piersią - łapiesz tlen - dotleniasz się..

Jednak cały sens zdrowotnego oddychania polega na tym, by wciągając tlen wolno go wypuszczać z płuc - gromadząc w ten sposób tak bardzo nam potrzebny dwutlenek węgla.

Nasze życie to ciągła przemiana energii. Organizm zużywa ją na ciepło, myśli, uczucia, ruch, walkę z chorobami, budowę nowych komórek itd. A więc na wszystko to, co nazywamy prostym słowem – życie.

Od urodzenia do śmierci człowiek teoretycznie zużywa około 50 mi­lionów kcal energii. Im mniej energii zużyjemy na procesy życiowe, tym dłużej będziemy żyć.

Większość z nas myśli, że głównym źródłem energii dla organizmu człowieka są produkty żywnościowe - bez wyżywienia człowiek może żyć kilka tygodni, bez wody kilka dni, bez powietrza zaledwie kilka minut.