Połączenie między jelitami a mózgiem - okno krytyczneOddziaływanie bakterii na ośrodkowy układ nerwowy zaczyna się bardzo wcześnie.


- Myszy wolne od bakterii jelitowych, były narażane na łagodny stres.