Podstawowa lista żywności o niskiej fermentacji - FODMAP