Pointer.. Naczynie wskaźnikowe...Pointer.. Naczynie wskaźnikowe...

Wskazuje strefę znacznie osłabioną immunologicznie lub funkcjonalnie ....

Infekcje, może inne problemy?

Tutaj muszę dopytać właściciela....By wejść głębiej w analizę

© 2019 by Healing_me

Kontakt - Aurela Daktera, 07776119975, Sheffield (South Yorkshire)