top of page

Przewlekły kaszel/refluks bezkwasowy/zwłóknienie płucPrzewlekły suchy kaszel - bardzo często związany jest z niedoborem kwasu solnego w żołądku - ma to swoje źródło w alergiach, nietolerancjach np. problemach skórnych, astmie itp. - szczególnie warto zwrócić na to uwagę u dzieci....

Przyczyna? najprostsza to alergie nietolerancje lub inne.....

Rozwiązanie???

to zależy - ale nawet działając w ciemno - warto rozpocząć od wyrzucenia CHLEBA!!! i wszystkiego co zawiera mąkę!!, wszelkie zboża, płatki itd....

.. Nieleczony refluks bezkwasowy - może się przyczynić do zwłóknienia płuc..Przewlekły kaszel dotyka ponad 70 % osób z idiopatycznym zwłóknieniem płuc i powoduje znaczną chorobowość.

Refluks żołądkowo-przełykowy jest przyczyną niektórych przypadków przewlekłego kaszlu; a także ma postulowaną rolę w etiologii idiopatycznego zwłóknienia płuc.


Wysokie rozpowszechnienie kwasowego oraz niekwasowego refluksu obserwowano w grupach idiopatycznego zwłóknienia płuc. W związku z tym refluks żołądkowo-przełykowy może odgrywać rolę w patogenezie kaszlu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc.


Osiemnaście osób z idiopatycznym zwłóknieniem płuc poddano 24-godzinnemu monitorowaniu oporu przełyku i ilości kaszlu po dokładnym wykluczeniu przyczyn przewlekłego kaszlu, innych niż refluks żołądkowo-przełykowy.

Wszyscy byli następnie leczeni terapiami hamującymi wydzielanie kwasu. 14 pacjentów poddano powtórnej 24-godzinnej kontroli impedancji przełyku i ilości kaszlu po 8 tygodniach.


Wyniki:

Częstość całkowitego refluksu i refluksu kwasowego w większości tej grupy mieściła się w normalnym zakresie.

Częstość występowania epizodów refluksu bezkwasowego, proksymalnego była powyżej normy.


Po terapii z użyciem supresji kwasu w wysokich dawkach nastąpił istotny spadek liczby epizodów refluksu kwaśnego (p = 0,02), ale wzrost liczby przypadków refluksu bez kwasu (p = 0,01).

Nie było zmiany w częstości kaszlu (p = 0,70).


Badanie potwierdza, że ​​przeważa refluks bezkwasowy; oraz że proksymalny refluks przełyku występuje u większości osób z idiopatycznym zwłóknieniem płuc.


Jest to pierwsze badanie oceniające wpływ terapii supresyjnej kwasu na refluks żołądkowo-przełykowy i kaszel u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc.


Obserwacja:

Częstość kaszlu nie poprawia się pomimo możliwego do zweryfikowania zmniejszenia narażenia na kwas w przełyku, kwestionuje rolę refluksu kwaśnego w kaszlu w idiopatycznym w zwłóknieniu płuc.


Odkrycie, że refluks bezkwasowy nasila się po zastosowaniu terapii hamujących wydzielanie kwasu, ostrzega przed powszechnym stosowaniem supresji kwasu u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc, biorąc pod uwagę potencjalną rolę refluksu bezkwasowego w patogenezie kaszlu i idiopatycznego włóknienia płuc.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

Comments


bottom of page