Rośliny, które oczyszczają powietrze w domuNiektóre gatunki roślin domowych mogą usuwać do 87% toksyn z powietrza, w tym: formaldehyd, benzen, toluen, trichloroetylen, tlenek węgla, a nawet pył.