top of page

Ryzyko sercowo-naczyniowe
Aby zapobiec zawałowi serca i udarowi, monitoruj 10 wskaźników ryzyka (a nie cholesterol)Klinicznie potwierdzone wskaźniki chorób układu krążenia obejmują podwyższony poziom trójglicerydów, insuliny, kortyzolu i białka C-reaktywnego, ale nie wysoki poziom cholesterolu.


A co z cholesterolem?

Okazuje się, że obniżenie poziomu cholesterolu w rzeczywistości nie zmniejszy ryzyka śmiertelnego zawału serca lub udaru mózgu.


Według Williama Castelli, byłego dyrektora Framingham Heart Study, osoby z niskim poziomem cholesterolu (poniżej 200) to prawie 40 % wszystkich zawałów serca.

Ponadto osoby z niskim poziomem cholesterolu (poniżej 180) mają trzy razy więcej udarów niż ogół populacji.


Jakie są rzeczywiste czynniki ryzyka zawału serca i udaru mózgu?


Poniższe dziesięć pozycji to jedne z najważniejszych wskaźników klinicznych, które wskazują, że istnieje większe ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

1. Arytmia serca.

Obejmuje to migotanie przedsionków i inne zaburzenia normalnego rytmu serca.

2. Podwyższone trójglicerydy, zwłaszcza podwyższony stosunek trójglicerydów do cholesterolu HDL.

Badania wskazują na udział trójglicerydów w postępie miażdżycy tętnic wieńcowych (stwardnienie tętnic).

3. Podwyższona homocysteina.

Jedno z badań wykazało, że mężczyźni z wyjątkowo wysokim poziomem homocysteiny byli trzy razy bardziej narażeni na zawał serca niż inni.

4. Podwyższony poziom insuliny.

Jako efekt spożywania dużej ilości węglowodanów, stresu, picia alkoholu itp.

5. Podwyższony poziom kortyzolu.

Wysoki poziom kortyzolu wiąże się z nadciśnieniem, które zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. Pacjenci z chorobami serca wykazują wyższy poziom kortyzolu niż inni.

6. Podwyższony poziom estrogenu w stosunku do progesteronu.

7. Niski poziom testosteronu (u mężczyzn).

Stwierdzono, że wyższy poziom testosteronu zapewnia mężczyznom ponad pięciokrotną ochronę przed chorobą wieńcową.

8. Wysoki poziom testosteronu (u kobiet).

9. Nadtlenki lipidów.

Nadtlenki lipidów są produktami chemicznego uszkodzenia, które wolne rodniki tlenowe wyrządzają składnikom lipidowym błon komórkowych. Wysokie poziomy nadtlenków lipidów są związane z rakiem, chorobami serca, udarem i starzeniem się.

10. Podwyższony poziom białka C-reaktywnego.

Białko C-reaktywne jest markerem związanym z produkcją cytokin zapalnych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Mężczyźni z wartościami CRP w górnej granicy mieli trzy razy więcej zawałów serca i dwa razy więcej udarów niedokrwiennych niż populacja ogólna.


Inne czynniki ryzyka obejmują niewydolność tarczycy, niedobór magnezu, zaburzenia równowagi kwasów tłuszczowych i frakcjonowanie lipidów.


Czy trudno jest zarządzać czynnikami ryzyka?

Dobra wiadomość jest taka, że ​​usunięcie zaburzeń równowagi, które ujawniają się podczas dokładnej oceny układu sercowo-naczyniowego, nie musi zająć dużo czasu - całość może się optymalnie zamknąć w 3 miesiącach.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

Comments


bottom of page