Ryzyko sercowo-naczyniowe
Aby zapobiec zawałowi serca i udarowi, monitoruj 10 wskaźników ryzyka (a nie cholesterol)Klinicznie potwierdzone wskaźniki chorób układu krążenia obejmują podwyższony poziom trójglicerydów, insuliny, kortyzolu i białka C-reaktywnego, ale nie wysoki poziom cholesterolu.