Ryzyko sercowo-naczyniowe - przy zapobieganiu atakom serca i udarom


Koncentrowanie się na wysokim cholesterolu jako głównej przyczynie zawałów serca i udarów jest KRYTYCZNIE błędne.

Klinicznie potwierdzone wskaźniki chorób układu krążenia obejmują podwyższony poziom trójglicerydów, insuliny, kortyzolu i białka C-reaktywnego, ale nie wysoki poziom cholesterolu. A co z cholesterolem? Okazuje się że obniżenie poziomu cholesterolu w rzeczywistości nie zmniejszy ryzyka śmiertelnego zawału serca lub udaru mózgu.


Według Williama Castelli, byłego dyrektora Framingham Heart Study, osoby z niskim poziomem cholesterolu (poniżej 200) cierpią prawie 40 procent wszystkich zawałów serca. Ponadto osoby z niskim poziomem cholesterolu (poniżej 180) mają trzy razy więcej udarów niż ogół populacji. Jakie są rzeczywiste czynniki ryzyka zawału serca i udaru mózgu? Poniższe dziesięć pozycji to jedne z najważniejszych wskaźników klinicznych, które wskazują, że istnieje większe ryzyko zawału serca i udaru mózgu. 1. Arytmia serca. Obejmuje migotanie przedsionków i inne zaburzenia normalnego rytmu serca. 2. Podwyższone trójglicerydy, szczególnie podwyższony stosunek trójglicerydów do cholesterolu HDL. Badania wskazują na udział trójglicerydów w postępie miażdżycy tętnic wieńcowych (stwardnienie tętnic). 3. Podwyższona homocysteina – udowodniono, że mężczyźni z wyjątkowo wysokim poziomem homocysteiny byli trzy razy bardziej narażeni na zawał serca niż inni. 4. Podwyższony poziom insuliny. 5. Podwyższony poziom kortyzolu. Wysoki poziom kortyzolu wiąże się z nadciśnieniem, które zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. 6. Podwyższony poziom estrogenu w stosunku do progesteronu. 7. Niski poziom testosteronu (u mężczyzn) - wyższy poziom testosteronu zapewnia mężczyznom ponad pięciokrotną ochronę przed chorobą wieńcową. 8. Wysoki poziom testosteronu (u kobiet). 9. Nadtlenek lipidów – z uszkodzonych błon komórkowych komórek w efekcie działania wolnych rodników.

10. Podwyższony poziom białka C-reaktywnego. Białko C-reaktywne jest markerem związanym z produkcją cytokin zapalnych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Inne czynniki ryzyka obejmują niewydolność tarczycy, niedobór magnezu, zaburzenia równowagi kwasów tłuszczowych i frakcjonowanie lipidów.

--> Usunięcie zaburzeń równowagi, daje efekty już po 1 miesiącu!

© 2019 by Healing_me

Kontakt - Aurela Daktera, 07776119975, Sheffield (South Yorkshire)