Ryzyko zatrzymania akcji serca

Ryzyko nagłego zatrzymania akcji serca .. (godz. 2)