Zakwaszenie żołądkaOrganizmu nie trzeba ‚odkwaszać’ ponieważ mamy liczne ku temu bufory, które niejako stoją na straży prawidłowego pH krwi – które wynosi 7,365.


Każda zmiana w pH w obrębie krwi powoduje natychmiastową reakcje wyrównania pH w osoczu przezz pociągnięcie jonów zasadowych do krwi, celem naturalizacji kwasów.