top of page

Związek między udarem a próchnicą zębów

Streptococcus mutans jest głównym patogenem próchnicy zębów i powoduje bakteriemię podczas zabiegów stomatologicznych.

Choroby zakaźne jamy ustnej były juz wcześniej związane z udarami: niedokrwiennymi (zablokowanie jednego lub więcej naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg) i krwotocznymi (pęknięcie naczyń krwionośnych w mózgu).

Obserwowano 100 pacjentów z ostrym udarem. U 26% pacjentów, u których wystąpił krwotok śródmózgowy (ICH), stwierdzono obecność Streptococcus mutans ślinie. Wśród pacjentów z innymi typami udarów tylko 6% uzyskało wynik pozytywny. Naukowcy odkryli, że Streptococcus mutans przyczynia się do rozwoju krwotoku poprzez ekspresję białka wiążącego kolagen, które na powierzchni bakterii, co narusza barierę krew-mózg. Oceniono również uczestników badania pod kątem mikrokrwawień, które mogą powodować demencję, a także często leżą u podstaw krwotoku. Okazało się, że liczba mikrokrwawień była znacząco wyższa u osób z wynikiem dodatnim Streptococcus mutans. Uważa się, że bakterie Streptococcus mutans mogą wiązać się z naczyniami krwionośnymi, które zostały osłabione przez wiek i wysokie ciśnienie krwi, i powodować pęknięcia tętnic w mózgu prowadzące do krwotoków.

Może to wyjaśniać przyczynę zapalenia i uszkodzenia śródbłonka. Badanie to pokazuje możliwy mechanizm, za pomocą którego Streptococcus mutans indukuje zmiany krwotoczne w perforowanych tętniczkach, a także znaczenie zdrowia jamy ustnej i jej roli w zdrowiu mózgu. Bakteria Streptococcus mutans wywołująca próchnicę zębów występuje u około 10% populacji.

Różne badania naukowe wykazały ścisły związek między chorobami dziąseł a chorobami serca i reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Naukowcy badają rolę bakterii jamy ustnej w innych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Mając wszystkie te informacje, widzimy, że ważna jest dobra higiena jamy ustnej, ponieważ ma to wpływ na resztę ciała. Dla ogólnego zdrowia jamy ustnej - warto stosować:

-> SREBRO KOLOIDALNE - jest wysoce skutecznym środkiem przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum działania, który można stosować przed, w trakcie i po zabiegach stomatologicznych.

Wspiera układ odpornościowy, nie powoduje skutków ubocznych, nie koliduje z antybiotykami.

-> Dental-Lac to probiotyk do jamy ustnej – zwierający specyficzny szczep Lactobacillus paracasei, który, jak wykazano, zabija szkodliwe szczepy szkodliwych bakterii, w tym Streptococcus mutans.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY

BLOG ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA STRONĘ https://kursy.aureladaktera.com/ w zakładkę BLOG AURELA DAKTERA

Comments


bottom of page