top of page

Warunki i zasady korzystania z serwisu

www.aureladaktera.com

           Wstęp

Witam na stronie www.aureladaktera.com. Na tej stronie znajdiesz warunki korzystania z mojej strony internetowej www.aureladaktera.com.

Proszę zapoznaj się z nimi uważnie. Jako gość możesz czytać artykuły zamieszczone na moim blogu.

Korzystając ze strony, akceptujesz warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptujesz warunków i zasad korzystania z serwisu, proszę opuść stronę.

          Korzystanie ze strony internetowej

Otrzymujesz zgodę na tymczasowe korzystanie ze strony internetowej www.aureladaktera.com, jednakże zastrzegam sobie prawo do jej zamknięcia lub zmiany treści nas niej umieszczonych, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

Wszystkie kody identyfikacyjne, hasła i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne.
Jeśli zezwalasz osobom trzecim na korzystanie z danej strony, musisz się upewnić, że w pierwszej kolejności zapoznali się oni z ich warunkami ich przestrzegają.

Korzystaj z tej strony zgodnie z prawem i podanymi warunkami. W przypadku naruszenia zasad, można zawiesić prawo użytkowania strony lub całkowicie je wyłączyć.

Często aktualizuję stronę i wprowadzam na niej zmiany, ale nie jestem zobligowana do tego, w związku z czym materiały na stronie mogą być nieaktualne. Treści na stronie nie mają charakteru porad medycznych i zawsze powinieneś konsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wykluczam wszelką odpowiedzialność prawną i koszty związane z pokładanym zaufaniem do informacji prezentowanych na stronie.

Przestrzegam polityki prywatności przy przetwarzaniu informacji o użytkownikach serwisu. Możesz zapoznać się z Polityką Prywatności pod linkiem Polityka prywatności

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje są dokładne i zgodne z prawdą.

          Prawo własności intelektualnej

Jestem właścicielem wszelkich własności intelektualnych umieszczonych na stronie www.aureladaktera.com. Są one chronione prawem autorskim. Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać informację z dowolnej strony na witrynie w celach prywatnych, ale nie do użytku komercyjnego. Bez licencji ode mnie nie możesz niczego zmieniać ani używać: ilustracji, plików wideo i audio lub zdjęć oddzielnie od tekstu, który z nimi jest związany.
Jeśli naruszysz te warunki, tracisz prawo do korzystania z mojej strony i musisz zniszczyć lub zwrócić wszystkie wykonane kopie.

          Moja odpowiedzialność prawna wobec Ciebie

Nie gwarantuję dokładności materiału na mojej stronie www.aureladaktera.com, w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponoszę prawnej odpowiedzialności za: straty wynikające z korzystania ze strony ani utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności.
Wykluczam również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów. Nie wykluczam tutaj prawnej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku mojego zaniedbania lub odpowiedzialności prawnej za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, lub w przypadku innych sytuacji, w których wykluczenie jest zabronione przez prawo.

          Przestępstwa komputerowe

Jeśli zrobisz coś, co jest przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, Twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym. Zgłoszenie zostanie przesłane do odpowiednich władz i Twoja tożsamość zostanie ujawniona.
Przykłady niewłaściwego użytkowania komputera obejmują wprowadzenie wirusa, robaka, Trojana i innych materiałów szkodliwych pod względem technologicznym. Nie próbuj uzyskać dostępu do danej strony lub serwera lub jakiejkolwiek połączonej bazy danych ani też przeprowadzić żadnego "ataku" na stronę.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe materiały przesyłane za pośrednictwem danej witryny.

          Łącza do witryny

Użytkownik może podać legalny link do strony głównej danej witryny internetowej, jeśli zawartość witryny użytkownika spełnia standardy polityki użytkowania. Administrator może zakończyć to uprawnienie w dowolnym momencie.
Nie wolno sugerować żadnego poparcia z danej strony chyba że Administrator wyrazi na to zgodę na piśmie.

          Linki ze strony

Odnośniki na danej stronie do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za inne witryny ani za jakiekolwiek straty wynikające z ich użytkowania.

          Zmiany

Istnieje możliwość zmiany warunków użytkowania strony www.aureladaktera.com. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z nimi, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

          Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i Zasady korzystania ze strony internetowej www.aureladaktera.com oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub związane z nimi, ich przedmiotem lub powstaniem (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków i zasad korzystania ze strony  internetowej 

www.aureladaktera.com lub z nimi związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach w Polsce.

          Skontaktuj się z Administratorem

Napisz do Administratora, wykorzystując formularz kontaktowy ze strony aureladaktera.com, w przypadku jakichkolwiek zapytań. 

Strona aureladaktera.com obsługiwana jest przez osobę - Aurela Daktera, zamieszkałą na terenie Wielkiej Brytanii, w Stocksbridge i to jej przysługują wszelkie prawa Administratora na tej stronie..

bottom of page