top of page

Współpraca

StateraIKP UK

Jako certyfikowane terapeutki detoksykacji na poziomie komórkowym, pomagamy odzyskać  balans ciała i ducha oraz szeroko pojęte zdrowie w sposób holistyczny.

Nie skupiamy się na objawach, ale na usuwaniu przyczyn problemów zdrowotnych, czyli toksyn.

Przy pomocy aparatury EAV mierzymy toksyczne obciążenia w organizmie i budujemy mapę toksyn, a następnie usuwamy je w sposób naturalny przy użyciu Metody Detoksykacji i Aktywacji Układu Immunologicznego Dr Jonasza.

Kiedy jesteśmy wolni od toksyn, nasz organizm rozpoczyna procesy samoregeneracji i samoleczenia powracając do stanu homeostazy.

 https://stateraikp.co.uk/

Kasia Wieczorek -81 Severn Drive, Enfield, EN1 4LY

Tel: 07971 630 796

Iza Paluch - 107 Hobby Road, Bodicote, Banbury, OX15 4GH

Tel: 07940 560 874

​​

DrOMA  Roman Mielczarek

 

Nazywam się Roman Mielczarek jestem  psychologiem i klawiterapeutą. W moim gabinecie kasuje ponad 1200 schorzeń i dysfunkcji

w organiźmie człowieka nieinwazyjną metodą klawiterapi.

Mając diagnozę medyczną po 14-10 dniach zabiegów następuje całkowity spektakularny powrót do zdrowia.

Metodę tą z powodzeniem stosuje również w odreagowaniu psychologicznym.

Pasja rodzi pasję. Zapraszam.  

www.romanmielczarek.pl

Sienkiewicza 14, Pajęczno k/Częstochowy 

+48 501 357 197

StateraIKP​

As certified detox therapists at the cellular level, we help you regain  body and spirit balance and broadly understood health in a holistic way.

We do not focus on the symptoms, but on removing the causes of health problems, i.e. toxins.

Using the EAV equipment, we measure toxic loads in the body and build a map of toxins, and then remove them naturally using Dr. Jonasz's Detoxification and Immune System Activation Method.

When we are free from toxins, our body begins the processes of self-regeneration and self-healing, returning to a state of homeostasis.

 https://stateraikp.co.uk/

​​​

Kasia Wieczorek - 81 Severn Drive, Enfield, EN1 4LY

Tel: 07971 630 796

Iza Paluch - 107 Hobby Road, Bodicote, Banbury, OX15 4GH

Tel: 07940 560 874

DrOMA /  Roman Mielczarek

My name is Roman Mielczarek and I am  psychologist and clavitherapist. In my office, I treat over 1,200 diseases and dysfunctions

in the human body using the non-invasive method of clavitherapy.

With a medical diagnosis, after 14-10 days of treatments, there is a complete spectacular recovery.

He also successfully uses this method for psychological relief.

Passion breeds passion. I invite.  

www.romanmielczarek.pl

Sienkiewicza 14,Pajęczno near Częstochowa

+48 501 357 197​

bottom of page